Teoriundervisning

Adresse: Teoriundervisningen forgår i Tinghusgade 28, 5700 Svendborg.

Teoritider: Tirsdag og/eller torsdag. Vi kan også aftale andre individuelle tidspunkter, som passer dig bedre.

På Kim A`s køreskole i Svendborg foregår undervisningen i teori som holdundervisning med max. 12 elever pr. hold, hvor jeg som kørelærer forklarer pensum, viser billeder samt foretager kontrol-og evaluerende prøver i stoffet. Dette giver tryghed for den enkelte elev og mulighed for at kørelæreren opnår optimal indlæring hos den enkelte kursist.

 

Det betyder, at jeg hele tiden er ajour med om eleverne har forstået stoffet. Undervisningen foregår på storskærm, hvor jeg forklarer om trafiksituationer, vi taler om egne holdninger og adfærd i trafikken, risici m.m. og har indlagte kontrol- og evaluerende teoriprøver alt med henblik på bedst mulig indlæring.

Når man i teori har lært om f.eks. ventresving, motorvejskørsel eller mørkekørsel, så skal man i praksis udføre disse manøvrer i trafikken, før man kan komme videre i teoriforløbet. Med andre ord er teorien og praktikken meget nært forbundne, hvilket hele tiden sikrer en optimal indlæring.

Køreundervisning

Køreundervisningen på min køreskole foregår rent praktisk ved, at man efter at have modtaget teoriundervisning i f.eks. motorvej- eller mørkekørsel, skal ud at prøve dette i praksis, altså på motorvej i 2 x 45 minutter og ud at køre mørkekørsel mindst 45 minutter en time efter solnedgang som er undervisningsplanens krav.

Det betyder med andre ord, at det kan blive rigtig sent i sommermånederne.
Meningen med det hele er, at teori og kørsel skal samordnes, så den teoretiske del afprøves i praksis.

Teoriprøve

Efter endt teoriundervisning venter selve teoriprøven, som jeg bestiller til eleven. Teoriprøven foregår på Svendborg Politistation i et dertil indrettet teorilokale.

Prøven foregår på samme måde som mine elever har lært ved mig, altså en teoriprøve med 25 forskellige billeder hvoraf man højst må have fejl på 5 forskellige billeder.

Straks efter teoriprøven meddeles eleven prøvens resultat.

Køreprøve

Efter veloverstået teoriprøve kan man indstilles til køreprøve som også foregår med udgangspunkt fra Svendborg Politistation.
Køreprøven foregår ved, at eleven først i forløbet udspørges om kontrolstoffet, altså styretøj, bremser, lygter, motorrum m.m. Alt dette er naturligvis gennemgået af mig sammen med eleven før køreprøven, så jeg er sikker på eleven har forstået det.

Herefter kører eleven med den prøvesagkyndige i ca. 30-35 minutter, hvorefter køreprøven er færdig og eleven får besked om prøvens resultat.
Inden eleven kommer til køreprøve, har vi sammen i skolevognen afholdt en eller måske flere evaluerende køreprøver, igen med henblik på at eleven skal klare sig så godt som overhovedet muligt.

Førstehjælp

For at du kan få et kørekort, skal du i henhold til loven gennemgå et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.
Det er vigtigt, at alle bilister kan yde førstehjælp.

Undervisningen i førstehjælp foregår i vores egne teorilokaler og er med godkendt instruktør til en kursuspris på ca. 500,- kr incl. moms.

Kurset har en varighed af 8 timer.

KONTAKT

Generhverv af kørekort

Hvis man skal generhverve sit kørekort i forbindelse med en betinget eller ubetinget frakendelse, stilles der rent faktisk ikke krav om teoriundevisning hos en godkendt kørelærer.

 Mine generhververe låner teorimateriale af mig og øver, før de møder mig til nogle få teorilektioner. Det koster 700,- kr for 2 x 45 min. og er eneundervisning.  Min erfaring siger mig, at det er rigtig givende for den pågældende.

Efter veloverstået teoriprøve kører vi nogle få køretimer, hvor jeg retter op på dårlige vaner. Kursisterne lærer ofte en del nyt, hvor jeg også minder dem om det, der ofte i årenes løb er gået lidt i glemmebogen. Rigtig mange har sagt til mig, at det har været meget lærerigt og rart at få genopfrisket teori og kørsel.

En køretime koster 500, – kr. incl. moms

Genopfriskning – opdatering af teori og kørsel
Føler du lidt usikkerhed og nervøsitet i trafikken, nye regler og hvordan de skal tolkes, så kontakt Kim A. for en teori- eller køretime.